services

Naša rešenja nude dobro balansiran miks usluga kroz sve sektore. Ona istovremeno adresiraju IT i ne-IT tematiku unutar organizacije i pomažu isporuku realnih unapređenja efikasnosti, rast i održivost.

Adaptive Workplace

Osiguranje pristupa svim komunikacijama, kolaborativnim ili poslovnim aplikacijama, sa bilo kog mesta i bilo kog uređaja.

Atos Worldgrid

Jedinstveni igrač u isporuci inovativnih usluga na novom tržištu pametne energije.

Application Operations

Application Operacije podržavaju inovativnost, redukuju troškove i оptimizuju vaše investicije

Identity, Security and Risk Management

End-to-end pristup poslovnim rizicima i bezbednosti informacija koji pokriva potpuni opseg pretnji po poslovanje preduzeća.

Application Management Services

Jedinstven sklad poslovne i IT sposobnosti koji pruža veće softverske perfomanse i dugoročnu saradnju.

Managed Infrastructure Solutions

Obezbeđenje stvarno adaptivnog preduzeća kroz razvoj vaše infrastrukture od bazičnog modela u dinamični, UBC-bazirani model.


Business Integration Solutions

Kreiranje poslovnih vrednosti kroz usaglašavanje procesa, racionalizaciju aplikacija i restrukturiranje infrastrukture.

Network and Communications

Podrška klijentima u smanjenju troškova infrastructure pomoću mrežne virtuelizacije


SAP Industry Solutions

Osiguranje najbolje kombinacije konsultantske ekspertize i implementacionih veština.

SAP Business Process Solutions

Sveobuhvatni pristup pokriva ljude, procese i tehnologiju, sa snažnim fokusom na vaše poslovne potrebe.

Business Process Solutions

Sveobuhvatni BPM pristup pokriva ljude, procese i tehnologiju, sa snažnim fokusom na vaše poslovne potrebe.

Sustainability

Pametna rešenja i kreativni odgovori na kompleksne izazove koji će unaprijediti nastup vaše kompanije. 

Consulting

Atos Consulting & Technology Services pruža end-to-end usluge i rešenja počev od podrške razvoju strategije pa sve do implementacije poslovnih rešenja i odabira tehnologije.

Cloud Services

Širok spektar cloud strategije – od modela i realizacije do kontrolirane izvedbe svih IaaS, PaaS i SaaS slojeva.

Social Collaboration

Dobro upravljane korporativne društvene mreže mogu omogućiti bolji način rada i unaprediti vaše poslovanje.

Kontaktirajte nas

Atos
More info
trans-1-px
Our website uses cookies. By continuing to surf this website, you consent that we will continue using cookies to measure and understand how our web pages
are viewed and to improve the way our website works. If you do not agree, you can decide to disable cookies in your web browser as explained in our Privacy Policy
Accept cookies More Information