Outsourcing

Vaš partner za poslovne modele prilagođene korisniku, outsourcing u jednom koraku i fleksibilnih sporazuma o saradnji


Sve više kompanija se pouzdava u eksterne ponuđače usluga, koji upravljaju njihovim poslovnim procesima – koji ne čine deo njihovih osnovnih kompetencija. Tehnološka ekspertiza i širok portfolio i dalje predstavljaju najznačajniji kriterijum za odabir ponuđača usluga. 

U okviru sveobuhvatnog koncepta operacija i amdinistracije, Atos nudi kompletan paket usluga, koji se kreće od održavanja, preko korisničke podrške i vođenja korisničkog servisa, do garantovanih nivoa usluga sa fiksnim vremenima rešavanja problema, kao i održavanje tekućeg, vrhunskog nivoa tehnologije. 

Naš cilj je da postignemo značajno povećanje koristi koje ubirete i vaše troškovne efektivnosti – u cilju unapređivanja vaše moći da inovirate. I bez obzira na tržište na kojem poslujete, nudimo širok dijapazon usluga, koje se kreću od hostinga, integrisane e-trgovine i oblak-rešenja, vođenje SAP® R/3®, kao i upravljanje, arhiviranje i transfer veoma velikih fajlova. Na osnovu ovog sveoguhvatnog portfolia, pokrivamo kako velika preduzeća, tako i poslovne subjekte male i srednje veličine. 

Outsourcing sa Atos-om


Atos je iskusan stručnjak kako za IT outsourcing, tako i za selektivni outsourcing poslovnih procesa (BPO). Najbitnije je da smo stekli aktivnu osetljivost na brige organizacija koje se po prvi put susreću sa outsourcingom. U tom smislu, postoje tri vrednosti, koje naši klijenti naročito cene:

  • Obraćanje pažnje na kvalitet dijaloga i komunikacije 
  • Pristup koji je razvijen tako da pomogne u upravljaju i predviđanju troškova IT, istovremeno povećavajući poslovnu vrednost, koju IT donosi vašem preduzeću 
  • Sposobnost brzog i pouzdanog prelaska sa tekućeg režima rada na budući (novi) režim rada.

Reputacija koja se zasniva na rezultatima 

Atos je nezavisno priznat kao evropski lider u autsorsingu poslovnih procesa (BPO), koji konzistentno obezbeđuje smanjenje troškova između 20 i 40 % prema nalazima revizora. Sa preko 20 godina iskustva u prvim redovima IT outsourcing aktivnosti, izgradili smo komparabilnu poziciju u ovoj specijalizovanoj oblasti. 

Naš model „projektovanje – izgradnja – vođenje“ i dalje evoluira, proaktivno i reaktivno u odnosu na promenljivo poslovno okruženje. U stanju smo da uklopimo pružanje internih i eksternih resursa, kako bismo svaki angažman posebno prilagodili preciznim zahtevima svakog pojedinačnog klijenta. 

Popričajmo odmah o prvom koraku!

Kontaktirajte nas

Outsourcing
More Info
trans-1-px
Our website uses cookies. By continuing to surf this website, you consent that we will continue using cookies to measure and understand how our web pages
are viewed and to improve the way our website works. If you do not agree, you can decide to disable cookies in your web browser as explained in our Privacy Policy
Accept cookies More Information