Factory

Snažan, globalan fokus na industriju, podržan sveobuhvatnim tržišnim pristupom

Suština operativne besprekornosti Atos-a je u pružanju kompletne usluge u svim industrijskim granama. Ovo integriše inovativna rešenja i najbolje prakse naših partnera, na način koji stvara snažnu vezu sa našim klijentima, kroz outsourcing i druge modele angažovanja i obezbeđuje visoku vrednost rezulata za njihovo poslovanje – kako danas, tako i u budućnosti. 

Energetika i vodovi


Energetske kompanije se mogu takmičiti na tržištu samo ako mogu uspostaviti i održati besprekoran rad, u svemu što rade. Sposobnost ovladavanja informacijama u realnom vremenu, od bušotine i električnog brojila ili vodomera, do kontrolne table je sada od ključnog značaja. Atos poseduje preko 30 godina specijalizovanog iskustva u ovim sektorima i oko 3.000 eksperata u oblasti energetike i vodova, od kojih 1.500 rade u našoj posebnoj jedinici Atos WorldGrid.

Tržišta na koja se fokusiramo obuhvataju:

Tržišta na koja se fokusiramo obuhvataju:

Tržišta na koja se fokusiramo obuhvataju:

Tržišta na koja se fokusiramo obuhvataju:

Javni sektor, zdravstvena zaštita i saobraćaj

Obaviti više sa manje sredstava ostaje dominantna tema javnih servisa, koja predstavlja osnovu potrebe za novim modelima pružanja IT usluga. Modernizacija aplikacija, računari u bezbednom oblaku i deljeni servisi postali su prekretnica u sektoru u kojem su promene kulture i procesa, nasuprot promenama tehnologije, često najveći izazov. Sa ovim dubokim razumevanjem kulturološke raznolikosti, Atos radi kao aktivni partner za procese i tehnologije u državnoj upravi, zdravstvenoj zaštiti i saobraćajnim uslugama.

Tržišta na koja se fokusiramo obuhvataju: 

Finansijske usluge

Iako banke i osiguravajuća društva pred sobom imaju specifične i različite pritiske, obe grupe moraju briljirati u izgradnji reputacije i lojalnosti njihovih klijenata. Maksimalna efikasnost procesa kancelarijskog rada mora osloboditi resurse koji se fokusiraju na usluživanje sve sofisticiranijih klijenata. Atos pruža podršku vodećim svetskim kompanijama za finansijske usluge u vremenu brzih promena, pružajući inovativni način rada sa klijektima i objektivnu efikasnost u radu.

Tržišta na koja se fokusiramo obuhvataju:

Telekomunikacije, mediji i tehnologija

Kompanije koje se bave telekomunikacijama i medijima su sile koje definišu stvarnost digitalnog doba: digitalna saradnja i komunikacija su ono što današnjicu čini drugačijom. Konkurentni izazov je u ovim sektorima skoro nepodnošljiv, kako kompanije traže nove izvore prihoda dok tradicionalno poslovanje propada. Atos može pomoći, kroz pružanje vrhunske veštine u upravljanju novim medijima i dinamičnom unovčavanju.
Tržišta na koja se fokusiramo obuhvataju:

Proizvodanja, maloprodaja i usluge

Uspeh u proizvodnji, maloprodaji i uslugama danas zavisi od sposobnosti spajanja svih elemenata u lancu stvaranja vrednosti. Atos zna kako to učiniti. Možemo pomoći u optimizaciji operacija u jednom postrojenju i podstaći širenje primenjive agilnosti kroz čitavo preduzeće. Ekspertiza u specijalizovanoj proizvodnji i procesima inovacija u kombinaciji sa veštinama u oblasti MES (sistem za obavljanje proizvodnje) i PLM (upravljanje životnim ciklusom proizvoda) pruža održivu poslovnu vrednost našim klijentima u oblasti proizvodnje, maloprodaje i usluga.

Tržišta na koja se fokusiramo obuhvataju:

Kontaktirajte nas

Atos
More info
trans-1-px
Our website uses cookies. By continuing to surf this website, you consent that we will continue using cookies to measure and understand how our web pages
are viewed and to improve the way our website works. If you do not agree, you can decide to disable cookies in your web browser as explained in our Privacy Policy
Accept cookies More Information